PKP z pociągiem do nieruchomości

10-15 minut

Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego funduszy inwestycyjnych typu REIT, jak się okazuje, raduje nie tylko potencjalnych indywidualnych inwestorów, ale szczególnie cieszy Polskie Koleje Państwowe S.A., które już przygotowują się do wejścia w nowy segment rynku, gwarantujący im jednocześnie czerpanie długofalowych zysków z wynajmu i dzierżawy, znajdujących się w ich zasobach nieruchomości, zamiast stosowanej od wielu lat polityki na zasadzie „sprzedaj – zapomnij”.

Nieruchomości z ogromnym potencjałem

REITy mają w niedalekiej przyszłości stać się w Polsce bezpieczną alternatywą alokacji środków zarówno dla osób indywidualnych jak i dużych podmiotów instytucjonalnych. Mechanizm funkcjonujący z powodzeniem na świecie od lat 60-tych poprzedniego wieku i propozycje jego zastosowania w naszych warunkach coraz bardziej pobudzają wyobraźnię nie tylko osób bezpośrednio związanych z tym rynkiem, ale również i tych, które do tej pory nie dostrzegały w tej materii większych szans na cykliczne pozyskiwanie środków.

Na początku sierpnia mogliśmy się dowiedzieć, że były premier, prof. Marek Belka dołączył do zespołu funduszu nieruchomościowego Echo Polska Properties (fundusz działający w formule zbliżonej do podmiotów typu REIT). Według informacji zamieszczonych przez Michała Żuławińskiego w serwisie bankier.pl, sam Belka „(nieruchomości – przypis własny) to obecnie sektor o największym potencjale wzrostu, co zresztą potwierdzają liczne wskaźniki ekonomiczne”.

Jak dodał: „Wciąż widzimy dynamiczny rozwój działalności gospodarczej w Polsce. Przewiduje się, że wzrost zatrudnienia i płac, wyższe transfery socjalne oraz niskie ceny energii będą wspierać szybszy wzrost konsumpcji, co z kolei przekłada się na potencjał wzrostu rynku nieruchomości komercyjnych”.

Echo Polska Properties inwestuje w nieruchomości komercyjne – biurowce, centra handlowe i magazyny w 11 miastach Polski. Obecnie w portfolio spółki znajduje się 6 budynków biurowych i 10 centrów handlowych o całkowitej powierzchni 446 400 mkw.

Nowy horyzont

Co ciekawe, podmiotem zainteresowanym nowymi regulacjami jest PKP S.A. – spółka zarządzająca obecnie ponad 100 tys. hektarów nieruchomości, a która w dużej mierze koncentrowała się ostatnimi czasy na upłynnieniu ogromnej części budynków. Wspomnieć należy, że 30% posiadanych przez PKP nieruchomości ma potencjał inwestycyjny i może doskonale odpowiedzieć na potrzeby funduszy, które powstaną w przyszłości i będą aktywnie korzystać z takich terenów.

„Jednym z założeń nowej strategii nieruchomościowej PKP S.A. jest zmiana podejścia do kluczowych, cennych nieruchomości. Zamiast je wyprzedawać i konsumować jednorazowy zysk, PKP S.A. chce wnosić te nieruchomości do projektów, w których będzie jednym z inwestorów. Dzięki temu spółka będzie czerpać zyski długoterminowo. To może z jednej strony rozruszać polski rynek kapitałowy,
z drugiej zaś stać się narzędziem do efektywnego zarządzania potężnymi środkami, które posiada PKP S.A.. Kolej zawsze była lokomotywą gospodarki i tak powinno być nadal. Oznacza to, że nie tylko gwarantujemy przewóz ludzi i towarów, budowę i utrzymanie dworców, ale jesteśmy także przedsiębiorstwem aktywnym, oferującym nowoczesne produkty na rynku finansowym?
” zaznaczył Jarosław Kołodziejczyk, Członek Zarządu PKP S.A. odpowiedzialny za Pion Nieruchomości w komunikacie prasowym.

Jak widać, nadchodzą ciekawe czasy dla rynku nieruchomości w Polsce, a budownictwo mieszkalne i komercyjne może być rzeczywiście wsparte potężnym zastrzykiem gotówki przez krajowych i zagranicznych inwestorów z pożytkiem dla wszystkich.

Borysław Pasierbski