Potwierdzenie transakcji - wyNajemca

Potwierdzenie transakcji