Dostawa i zwroty

Złożenie zamówienia i dostawa

 1. Zamówienie trafia do realizacji w przypadku płatności przelewem – po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia zamówienia przez Klienta.
 2. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze, w godzinach 9:00 – 17:00, chyba że zamówienie dotyczy produktu w postaci cyfrowej – w takim wypadku zamówienie realizowane jest automatycznie przez system Portalu po potwierdzeniu dokonania płatności przez Klienta.
 3. Sklep Internetowy wyNajemca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności lub wiarygodności złożonego zamówienia.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w Magazynie lub u dostawców Sklepu Internetowego. W przypadku niedostępności części towarów wchodzących w skład zamówienia, Klient jest informowany drogą mailową bądź telefoniczną o stanie zamówienia i podejmuje decyzję dotyczącą sposobu jego dalszej realizacji.
 5. Proces realizacji zamówienia składa się z dwóch etapów: przygotowanie zamówienia – okres od momentu przyjęcia potwierdzonego / opłaconego zamówienia do realizacji, do momentu wysłania towaru do Klienta.
 6. Dostawa zamówienia – okres od momentu wydania towaru z Magazynu spedytorowi do momentu dostawy na podany przez Klienta adres.
 7. Czas realizacji zamówienia jest składową czasu przygotowania zamówienia oraz czasu dostawy.
 8. Czas przygotowania zamówienia uzależniony jest od dostępności towaru w Magazynie Sklepu Internetowego lub u dostawcy. W przypadku zamówienia obejmującego kilka produktów, czas przygotowania jest równy czasowi przygotowania produktu, na który trzeba oczekiwać najdłużej.
 9. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy. Klient ma do wyboru następujące opcje:
  1. Poczta Polska przesyłka priorytetowa – 2-3 dni robocze
  2. przesyłka kurierska – 1-2 dni robocze
  3. Inpost – odbiór przesyłki w punktach INPOST – 1-2 dni robocze
  4. przesyłka elektroniczna – niezwłocznie po dokonaniu płatności
 10. Koszty dostawy ponosi Klient zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronach Sklepu Internetowego.
 11. Zamówienie zostanie dostarczone pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym. Wszelkie czynności i zmiany po wysłaniu zamówienia z Magazynu (błędny adres, nieodebranie przesyłki w terminie itp.) wykonywane będą na koszt Klienta.
 12. Każde zamówienie obejmujące więcej niż jeden produkt traktowane jest jako całość. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia partiami, w zależności od dostępności na daną chwilę towarów będących przedmiotem zamówienia bądź na wyraźne życzenie klienta.
 13. Sklep Internetowy wyNajemcy w żaden sposób nie odpowiada za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez Pocztę Polską i firmy kurierskie.

Zwroty i reklamacje

 1. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z 30 maja 2014 Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm., klient ma prawo nie podjąć przesyłki bądź zwrócić zakupiony towar bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar jest pełnowartościowy, nie nosi znamion użytkowania, kopiowania oraz nie jest w żadnym stopniu uszkodzony bądź zniszczony. Nośniki audialne typu płyt CD, DVD itp. oraz czyste nośniki danych mogą być zwracane tylko w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Wraz z towarem Klient ma obowiązek zwrócić paragon lub fakturę.
 2. Koszt dostarczenia towaru do Klienta oraz odesłania do Sklepu Internetowego nie podlega zwrotowi.
 3. Sklep Internetowy gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zamówionego towaru. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem w ciągu 7 dni roboczych na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 4. Jeżeli Klient stwierdzi, iż zamówiony towar posiada wady techniczne lub uszkodzenia powstałe w trakcie dostawy, powinien go odesłać przesyłką pocztową poleconą na adres Sklepu Internetowego. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (paragon bądź faktura) oraz pismo określające powód reklamacji.
 5. Sklep Internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń lub wad technicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w sytuacji, gdy wada lub uszkodzenie zostały zgłoszone spedytorowi w momencie odbioru przesyłki. Podstawą reklamacji jest w takiej sytuacji spisanie w obecności spedytora protokołu reklamacyjnego.
 7. Wszelkie koszty związane z wysłaniem reklamowanego towaru, Sklep Internetowy zwraca po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
 8. Sklep Internetowy zastrzega sobie 30 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji. O fakcie przyjęcia lub odrzucenia reklamacji Sklep Internetowy poinformuje Klienta pisemnie – mailowo lub listownie.
 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. ze względu na brak u dostawcy), Sklep Internetowy zwróci Klientowi, na wskazany rachunek bankowy, równowartość ceny towaru bądź też zaoferuje inny, znajdujący się w ofercie produkt, w tej samej cenie.
 10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient.
 11. Zwrot zakupionych produktów cyfrowych nie jest możliwy, chyba że określona oferta wprost przewiduje taką możliwość.
 12. Wszelkie informacje dotyczące Usługi Subskrybent może składać w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub na adres e-mail: info (at) wynajemca.com.pl
 13. Reklamacja musi zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz adres e-mail Klienta, wskazywać przyczynę reklamacji i żądanie Klienta dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.
GEHOS sp. z o.o.
ul. Szafera 84/3
71-245 Szczecin
NIP 9552395797
Copyrights 2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i marketing: