Obowiązek informacyjny

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu wyNajemca.com.pl jest GEHOS sp. z o.o., ul. Szafera 84/3, 71-245 Szczecin, NIP: 9552395797, KRS: 0000619454, REGON: 364531184, (dalej: „wyNajemca”). Dane kontaktowe hello (at) wynajemca.com.pl.

2. wyNajemca przetwarza dane osobowe w celach:

  • świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w Portalu sklep wyNajemcy oraz Akademii wyNajemcy oraz udostępnienia Internetowego Systemu Zamawiania produktów w celu świadczenia usługi, za pośrednictwem strony internetowej wynajemca.com.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • sprzedaży produktów oferowanych przez wyNajemcę– podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes wyNajemcy– (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z wyNajemcą.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

5. Odbiorcami danych osobowych będą:

  • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne wyNajemcy w celu obsługi portalu wynajemca.com.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością wyNajemcy,
  • podmioty świadczące usługi dostawy produktów (R2R Polska Sp. z o.o., Inpost Paczkomaty Sp. z o.o., Inpost Express Sp. z o.o., Poczta – Polska)
  • Dotpay sp. z o.o. – podmiot świadczący usługi płatności on-line.

6. W celu ochrony danych osobowych Sklep wynajemca.com.pl wykorzystuje bezpieczny mechanizm komunikacji, jakim jest protokół SSL.

7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do wyNajemcy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Dane osobowe nie będą: profilowane ani przekazywanie do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

GEHOS sp. z o.o.
ul. Szafera 84/3
71-245 Szczecin
NIP 9552395797
Copyrights 2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i marketing: