Regulamin świadczenia usług i sprzedaży

Regulamin świadczenia usług i sprzedaży w wynajemca.com.pl (dalej: Sklep) obowiązuje od 1.04.2022 r.

§1. Informacje ogólne

Sklep internetowy wynajemca.com.pl działający pod adresem www.wynajemca.com.pl/sklep oraz www.wynajemca.com.pl/akademia jest platformą prowadzoną przez: GEHOS sp. z o.o., ul. Szafera 84/3, 71-245 Szczecin, NIP: 9552395797, KRS: 0000619454, REGON: 364531184

Nr konta bankowego:
Bank Millennium
57 1160 2202 0000 0004 5503 4150

§2. Słownik pojęć

Sklep internetowy – sklep działający pod adresem www.wynajemca.com.pl/sklep oraz akademia działająca pod adresem www.wynajemca.com.pl/akademia.

Klient – osoba fizyczna, instytucja lub firma, dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Użytkownikach w Portalu.

Portal – portal internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.wynajemca.com.pl, na którym prowadzony jest również Sklep Internetowy oraz Akademia wyNajemcy.

Produkty – produkty dostępne na Portalu.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Magazyn – miejsce, w którym przechowywany jest towar oraz kompletowane są zamówienia Klientów

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie i wyśle do Klienta z Magazynu.

Koszyk – moduł Sklepu Internetowego, w którym Klient dokonuje ostatecznego wyboru towarów oraz ich ilości, a także precyzuje szczegóły zamówienia: adres dostawy, dane do faktury, sposób płatności, sposób dostawy itp. Korzystając z Koszyka, Klient może również uzyskać rabat, wpisując stosowny kod upoważniający do zniżki.

Subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Usługi.

Usługa – usługa newslettera świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji na adres poczty elektronicznej Subskrybenta.

§3 Postanowienia ogólne świadczenia Usługi

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady:
  1. świadczenia Subskrybentom Usługi przez Usługodawcę;
  2. przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Subskrybentów będących osobami fizycznymi.
 2. Usługodawca świadczy Usługę drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.). Usługa świadczona jest nieodpłatnie.
 3. Subskrybent przed rozpoczęciem korzystania z Usługi jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.
 4. Subskrybent zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usługi.
 5. Regulamin jest udostępniony Subskrybentom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§4 Warunki techniczne korzystania z Usługi

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usługi, Subskrybenci powinni dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  2. kontem poczty elektronicznej;
  3. oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do konta poczty elektronicznej;
  4. przeglądarką Firefox, Chrome, Internet Explorer, Edge, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.

§5 Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi

 1. Świadczenie Usługi wymaga złożenia zamówienia na Usługę przez Subskrybenta.
 2. Złożenie zamówienia na Usługę następuje przez wypełnienie formularza zamieszczonego w Serwisie lub w inny sposób udostępnionego przez Usługodawcę.
 3. Umowa o świadczenie Usługi może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w każdym czasie bez podania przyczyny.
 4. Usługodawca może odmówić zawarcia umowy o świadczenie Usługi, jeżeli żądanie zawarcia umowy pochodzi od Subskrybenta, z którym Usługodawca uprzednio rozwiązał umowę wskutek naruszenia przez tego Subskrybenta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 5. Rozwiązanie umowy przez Subskrybenta może zostać dokonane przez wysłanie wiadomości na adres e-mail Usługodawcy lub za pośrednictwem właściwego hiperlinku zawartego w wiadomości e-mail wysłanego do Subskrybenta przy świadczeniu Usługi.

§6 Prawa i obowiązki Stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi i wysyłania newslettera zawierającego treści edukacyjne oraz marketingowe na adres e-mail Subskrybenta podany przy zamawianiu Usługi. Częstotliwość otrzymywania newslettera ustalana jest przez Usługodawcę.
 2. Newsletter ma charakter promocyjny i dotyczy produktów i usług Usługodawcy, jak również produktów i usług podmiotów trzecich współpracujących z Usługodawcą.
 3. Zakazane jest korzystanie przez Subskrybenta z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługodawcę treści o charakterze bezprawnym.

§7. Procedura składania zamówienia w Sklepie

 1. Zamówienia na towary znajdujące się w aktualnej ofercie Sklepu Internetowego przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej www.wynajemca.com.pl, po wypełnieniu stosownego formularza.
 2. Sklep Internetowy powiadamia Klienta drogą mailową o przyjęciu zamówienia.
 3. Poprzez złożenie zamówienia, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu.
 4. Poprzez złożenie zamówienia, Klient oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez GEHOS sp. z o.o. w celach realizacji zamówienia.
 5. Poprzez zapis na newsletter, Klient oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez GEHOS sp. z o.o. dla celów marketingowych.

§8. Realizacja zamówienia w Sklepie

 1. Zamówienie trafia do realizacji w przypadku płatności przelewem – po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia zamówienia przez Klienta.
 2. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze, w godzinach 9:00 – 17:00, chyba że zamówienie dotyczy produktu w postaci cyfrowej – w takim wypadku zamówienie realizowane jest automatycznie przez system Portalu po potwierdzeniu dokonania płatności przez Klienta.
 3. Sklep Internetowy wyNajemca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności lub wiarygodności złożonego zamówienia.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w Magazynie lub u dostawców Sklepu Internetowego. W przypadku niedostępności części towarów wchodzących w skład zamówienia, Klient jest informowany drogą mailową bądź telefoniczną o stanie zamówienia i podejmuje decyzję dotyczącą sposobu jego dalszej realizacji.
 5. Proces realizacji zamówienia składa się z dwóch etapów: przygotowanie zamówienia – okres od momentu przyjęcia potwierdzonego / opłaconego zamówienia do realizacji, do momentu wysłania towaru do Klienta.
 6. Dostawa zamówienia – okres od momentu wydania towaru z Magazynu spedytorowi do momentu dostawy na podany przez Klienta adres.
 7. Czas realizacji zamówienia jest składową czasu przygotowania zamówienia oraz czasu dostawy.
 8. Czas przygotowania zamówienia uzależniony jest od dostępności towaru w Magazynie Sklepu Internetowego lub u dostawcy. W przypadku zamówienia obejmującego kilka produktów, czas przygotowania jest równy czasowi przygotowania produktu, na który trzeba oczekiwać najdłużej.
 9. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy. Klient ma do wyboru następujące opcje:
  1. Poczta Polska przesyłka priorytetowa – 2-3 dni robocze
  2. przesyłka kurierska – 1-2 dni robocze
  3. Inpost – odbiór przesyłki w punktach INPOST – 1-2 dni robocze
  4. przesyłka elektroniczna – niezwłocznie po dokonaniu płatności
 10. Koszty dostawy ponosi Klient zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronach Sklepu Internetowego.
 11. Zamówienie zostanie dostarczone pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym. Wszelkie czynności i zmiany po wysłaniu zamówienia z Magazynu (błędny adres, nieodebranie przesyłki w terminie itp.) wykonywane będą na koszt Klienta.
 12. Każde zamówienie obejmujące więcej niż jeden produkt traktowane jest jako całość. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia partiami, w zależności od dostępności na daną chwilę towarów będących przedmiotem zamówienia bądź na wyraźne życzenie klienta.
 13. Sklep Internetowy wyNajemcy w żaden sposób nie odpowiada za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez Pocztę Polską i firmy kurierskie.

§9. Zmiana zamówienia w Sklepie

 1. Klient Sklepu Internetowego ma prawo wprowadzić zmiany w swoim zamówieniu, o ile nie uzyskało ono statusu „wysłane”.
 2. Możliwości zmian w zamówieniu:
  1. usuwanie bądź dodawanie towarów, zmiana zamówionych ilości,
  2. zmiana sposobu dostawy,
  3. zmiana sposobu płatności,
  4. połączenie różnych zamówień tego samego klienta lub podzielenie zamówienia istniejącego,
  5. anulowanie zamówienia.
 3. Klient może dokonać powyższych zmian logując się do systemu Sklepu Internetowego używając swojego loginu i hasła lub kontaktując się ze Sklepem Internetowym w drodze mailowej lub poprzez zamieszczony na stronie formularz kontaktowy.

§10. Płatności

 1. Sklep Internetowy wyNajemcy honoruje płatność za zamówione towary za pośrednictwem bramki płatności PayPro S.A.
 2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura.

§11. Zmiany cen, aktualizacje dostępności towaru i promocje

 1. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W cenie produktu nie uwzględnia się kosztów dostawy.
 2. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie w każdym czasie, jednak dla Klienta wiążąca jest cena obowiązująca w momencie składania zamówienia.
 3. Sklep Internetowy udostępnia na swoich stronach aktualne ceny towarów znajdujących się w ofercie.
 4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania i wycofywania poszczególnych produktów ze sprzedaży, w dowolnym czasie i bez uprzedniego informowania Klientów.
 5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych w dowolnym zakresie ofertowym, cenowym i czasowym. W przypadku, gdy oferta promocyjna jest ograniczona ilościowo, zamówienia realizowane będą w kolejności składania, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§12. Zwroty i reklamacje

 1. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z 30 maja 2014 Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm., klient ma prawo nie podjąć przesyłki bądź zwrócić zakupiony towar bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar jest pełnowartościowy, nie nosi znamion użytkowania, kopiowania oraz nie jest w żadnym stopniu uszkodzony bądź zniszczony. Nośniki audialne typu płyt CD, DVD itp. oraz czyste nośniki danych mogą być zwracane tylko w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Wraz z towarem Klient ma obowiązek zwrócić paragon lub fakturę.
 2. Koszt dostarczenia towaru do Klienta oraz odesłania do Sklepu Internetowego nie podlega zwrotowi.
 3. Sklep Internetowy gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zamówionego towaru. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem w ciągu 7 dni roboczych na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 4. Jeżeli Klient stwierdzi, iż zamówiony towar posiada wady techniczne lub uszkodzenia powstałe w trakcie dostawy, powinien go odesłać przesyłką pocztową poleconą na adres Sklepu Internetowego. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (paragon bądź faktura) oraz pismo określające powód reklamacji.
 5. Sklep Internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń lub wad technicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w sytuacji, gdy wada lub uszkodzenie zostały zgłoszone spedytorowi w momencie odbioru przesyłki. Podstawą reklamacji jest w takiej sytuacji spisanie w obecności spedytora protokołu reklamacyjnego.
 7. Wszelkie koszty związane z wysłaniem reklamowanego towaru, Sklep Internetowy zwraca po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
 8. Sklep Internetowy zastrzega sobie 30 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji. O fakcie przyjęcia lub odrzucenia reklamacji Sklep Internetowy poinformuje Klienta pisemnie – mailowo lub listownie.
 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. ze względu na brak u dostawcy), Sklep Internetowy zwróci Klientowi, na wskazany rachunek bankowy, równowartość ceny towaru bądź też zaoferuje inny, znajdujący się w ofercie produkt, w tej samej cenie.
 10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient.
 11. Zwrot zakupionych produktów cyfrowych nie jest możliwy, chyba że określona oferta wprost przewiduje taką możliwość.
 12. W przypadku gdyby produkt cyfrowy w Sklepie objęty był "gwarancją satysfakcji", Klient może odstąpić od umowy i wnieść o zwrot pieniędzy w terminie 14 dni od dnia zakupu. Zwrot środków następuje w ciągu 7 dni roboczych od złożenia oświadczenia.
 13. Wszelkie informacje dotyczące Usługi Subskrybent może składać w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub na adres e-mail: info (at) wynajemca.com.pl
 14. Reklamacja musi zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz adres e-mail Subskrybenta, wskazywać przyczynę reklamacji i żądanie Subskrybenta dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.

§13. Ochrona danych osobowych

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu wyNajemca.com.pl jest GEHOS sp. z o.o., ul. Szafera 84/3, 71-245 Szczecin, NIP: 9552395797, KRS: 0000619454, REGON: 364531184, (dalej: „wyNajemca”). Dane kontaktowe info (at) wynajemca.com.pl.
 2. wyNajemca przetwarza dane osobowe w celach:
  1. świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w Portalu sklep wyNajemcy oraz Akademii wyNajemcy oraz udostępnienia Internetowego Systemu Zamawiania produktów w celu świadczenia usługi, za pośrednictwem strony internetowej wynajemca.com.pl. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. świadczenia usługi newslettera - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. sprzedaży produktów oferowanych przez wyNajemcę – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes wyNajemcy
  5. marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes wyNajemcy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  7. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z wyNajemcą.
 4. Dane przechowywane są na serwerze chronionym zarówno przed włamaniami jak i awariami fizycznymi. Dostęp do danych mają tylko nieliczne uprawnione osoby.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 6. W celu ochrony danych osobowych Sklep wynajemca.com.pl wykorzystuje bezpieczny mechanizm komunikacji, jakim jest protokół SSL.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą:
  1. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne wyNajemcy w celu obsługi portalu wynajemca.com.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością wyNajemcy,
  2. podmioty świadczące usługi dostawy produktów (R2R Polska Sp. z o.o., Inpost Paczkomaty Sp. z o.o., Inpost Express Sp. z o.o., Poczta – Polska) oraz
  3. PayPro S.A. – podmiot świadczący usługi płatności on-line.
 8. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe nie będą: profilowane ani przekazywanie do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
GEHOS sp. z o.o.
ul. Szafera 84/3
71-245 Szczecin
NIP 9552395797
Copyrights 2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i marketing: