Wartość gruntu wyceni tylko rzeczoznawca

3 minuty

1 września 2017 roku tracimy możliwość samodzielnej wyceny wartości gruntu i nieruchomości. Zgodnie z nowymi przepisami czynności tych będzie mógł dokonać tylko rzeczoznawca w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w ramach stosunku pracy wiążącego go z podmiotem, który takie usługi świadczy. Czym to skutkować będzie dla wynajmujących?

Wartość gruntu niezbędna przy obliczeniu podstawy amortyzacji

Wartość gruntu to bardzo ważny element dla każdego wynajmującego rozliczającego się na zasadach ogólnych. Jednym bowiem z czynników wpływających na wysokość podstawy opodatkowania jest stosowana przez właściciela nieruchomości amortyzacja tego środka trwałego, a ta ? by była właściwie obliczona ? musi zostać poprzedzona określeniem wartości początkowej nieruchomości w momencie nabycia pomniejszonej o wartość gruntu, na którym ta nieruchomość się znajduje (lub jej udziału w gruncie).

Dotychczas wartość gruntu mogliśmy szacować sami

Dotychczas, by prawidłowo obliczyć podstawę amortyzacji mogliśmy własnymi siłami oszacować wartość gruntu, na którym położona jest nieruchomość. Przy zastosowaniu właściwych danych statystycznych i wskaźników, wystarczyło poświęcić nieco własnego czasu by prawidłowo ? z niewielkim marginesem błędu, który nie budziłby zastrzeżeń Urzędu Skarbowego ? wyliczyć wartość gruntu, o którą pomniejszało się podstawę amortyzacji.

Osoby, które nie czuły się w tej materii zbyt pewnie, mogły skorzystać przy tym z usług firmy Gestor Home zarządzającej najmem w Warszawie, Poznaniu, Łodzi i Szczecinie ? która takie czynności wykonywała dla nich zupełnie nieodpłatnie w ramach świadczonych usług opieki nad wynajmowanym mieszkaniem. Mogli to bowiem robić specjaliści i praktycy rynku nieruchomości.

najem okazjonalny

Od 1 września 2017 roku potrzebny będzie rzeczoznawca

Sytuacja zmieni się wraz z nastaniem nowego miesiąca. Od września 2017 roku na podstawie art. 198b ustawy o gospodarce nieruchomościami samodzielne oszacowanie wartości gruntu będzie skutkowało nałożeniem kary grzywny do 50.000 zł. Tym samym, określenie wartości nieruchomości (w tym również gruntu) będzie każdorazowo wymagało udziału rzeczoznawcy majątkowego, który za takie czynności będzie oczywiście pobierał wynagrodzenie, co z pewnością odbije się w mniejszy lub większy sposób na kieszeni wynajmujących.

Pracujemy już nad zapewnieniem naszym klientom rozwiązań, które pomogą im w bezpieczny i pewny sposób szacować wartość nieruchomości zgodnie z nowymi przepisami przy jak najniższym obciążeniu dla ich budżetu ­? mówi Bogusław Pasierbski z Gestor Home.

 

Nowe przepisy wchodzą w życie nieco po cichu, co powinno budzić pewne zastrzeżenia. Sam pomysł przy tym wydaje się być chybiony, prowadząc tym samym do ponownej regulacji dziedzin życia, które ostatnimi czasy były otwierane na osoby spoza hermetycznie zamkniętych środowisk. Jeśli zamiarem ustawodawcy było przeciwdziałanie nadużyciom przy szacowaniu nieruchomości, to zapomniał on chyba że możliwe to było już wcześniej przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi kontroli skarbowej.copyscape-seal-blue-120x100

Borysław Pasierbski

wynajemca logo bez krawedzi

Rate this post