Zasady współżycia społecznego łamane przez Najemcę

Zasady współżycia społecznego znajdziemy chyba w każdej dziedzinie życia. Wyznaczają granice, których przekraczać się nie powinno, mimo iż ich istnienie odnajdujemy wyłącznie w formie niepisanych norm postępowania zaakceptowanych przez ogół społeczeństwa. Przykłady takich zasad znajdziemy również w kontekście oczekiwanych przez nas i przez innych zachowań Najemców lub współlokatorów, dzięki którym korzystanie z mieszkania nie będzie negatywnie odbijać się na naszym funkcjonowaniu. Czym są zasady współżycia społecznego i co robić gdy ktoś je łamie?

Zasady współżycia społecznego

Choć Kodeks Cywilny powołuje się na zasady współżycia społecznego to w polskim prawie brak jest definicji legalnej, która pomogłaby określić co jest zgodne z takimi zasadami, a co jest z nimi sprzeczne. Nie jest to jednak luka prawna, a celowy zabieg wynikający z faktu zachodzących nieustannie zmian. Wikipedia definiuje te zasady jako uzasadnione moralnie reguły postępowania jednych osób wobec drugich, które muszą być uwzględnione w toku stosowania prawa i dostosowania go do społecznie akceptowanych ocen. Powszechnie przyjmuje się, że wywodzą się one z wartości stanowiących dziedzictwo kultury europejskiej.

Nieustanna zmiana akceptowalnych norm społecznych

Z uwagi na ciągle zachodzący proces zmian w ogólnie akceptowanych przez społeczeństwo normach zachowań nie można stworzyć jednego, zamkniętego katalogu zasad współżycia społecznego. Wraz z rozwojem społeczeństwa i wzrostem zamożności zaczynamy zwracać uwagę na elementy, które wcześniej nie były dla nas istotne.

Dzisiaj inaczej oceniamy właściciela czworonoga pozostawiającego odchody na trawie przed klatką niż zrobilibyśmy to przykładowo 20 lat temu (szczególnie widać to na osiedlach zamkniętych, na których przebywają dzieci). Wraz z przywiązywaniem większej wagi do tego problemu przez społeczeństwo, same służby mundurowe chętniej zaczęły karać nieodpowiedzialnych właścicieli swoich pupili (czy skutecznie to już inna sprawa).

Przykładowy katalog zasad współżycia społecznego

Podobnie jest i z innymi zachowaniami, stąd też sporządzenie zamkniętej listy jest po prostu niemożliwe. Do zasad współżycia społecznego można jednak z całą pewnością zaliczyć: zachowanie ciszy nocnej, dbanie o czystość przestrzeni wspólnych oraz publicznych, odnoszenie się do innych z szacunkiem czy też używanie własnego głosu i urządzeń wydających dźwięk w sposób nieuciążliwy dla innych.

[reklama tytul="Umowa"]

Hałas

Za złamanie zasad współżycia społecznego wydaje się, że powszechnie uznajemy głośne zachowanie w godzinach między 22.00 a 06.00. Jest to czas snu. Odpoczynku. Mało kto w tym czasie lubi słyszeć krzyki dochodzące z sąsiedniego mieszkania czy głośniki odkręcone na cały regulator. Takie działanie spotka się nie tylko z brakiem akceptacji innych, ale przeważnie skończy się wezwaniem policji, która na miejscu ukaże sprawcę. Ta powszechnie stosowana norma znajduje bowiem ochronę w Kodeksie Wykroczeń.

Jednak hałas może naruszać zasady współżycia społecznego również w ciągu dnia. Lokale mieszkalne służą przede wszystkim spełnieniu potrzeby spokojnego miejsca do funkcjonowania w kręgu swojej rodziny (lub samotnie). To takie sanktuaria naszej prywatności. Chcę poczytać książkę? Czytam. Chcę obejrzeć telewizję? Oglądam. Chcę pobawić się z dziećmi? Bawię się. I tak dalej.

Jeśli jednak po przyjściu do domu słuchać będziemy dzień w dzień imprezy za ścianą albo prób koncertowych to tracimy możliwość realizacji własnych, osobistych potrzeb co – bez najmniejszych wątpliwości – stanowi złamanie przyjętych norm społecznych.

Brak utrzymania porządku w częściach wspólnych

Innym wyrazem łamania zasad współżycia społecznego jest niezachowanie wokół siebie porządku. Tak w wymiarze części wspólnych takich jak windy i klatki schodowe, czy chodniki oraz trawniki przed blokiem. Choć nie każdy identyfikuje się jako pedant, a spora część z nas potrafi nawet lepiej funkcjonować w kontrolowanym chaosie, to zgodnie przyjmujemy że robienie wokół siebie „chlewu” zwyczajnie nie jest w porządku.

Części wspólne nie są miejscem na trzymanie butów, ani pozostawianie śmieci. Trawnik przed blokiem nie służy za pole minowe odstraszające wroga, a chodnik ma być wyłożony kostką a nie dywanem petów. I tak, jak bardzo ciężko służbom nałożyć mandat za śmiecenie w miejscu publicznym, tak wyegzekwowanie porządku na klatce schodowej jest już niemal niestety niemożliwe.

Agresja

Z całą pewnością nie akceptujemy też zachowań agresywnych wyrażanych w kierunku drugiej osoby. Niezależnie czy to sąsiad, współlokator czy osoba zupełnie obca – agresja jest niedopuszczalna i oczywiście „napiętnowana” prawnie (ze skutecznością bywa różnie). Dotyczy to zarówno zachowań noszących cechy fizyczności, jak i tych czysto werbalnych. Można się oczywiście posprzeczać. Konflikt jest nieodłącznym elementem relacji międzyludzkich. Czym innym jest jednak sprzeczka, a czym innym jest zachowanie naruszające naszą sferę komfortu i prowadzące do odczucia strachu.

[reklama tytul="Umowa"]

Łamanie prawa

Choć nieprzestrzeganie prawa nie jest sprzeciwianiem się zasadom współżycia społecznego, a złamaniem prawa właśnie (z czym związane są określone konsekwencje) to za normę społeczną przeważnie przyjmujemy, że prawa łamać nie można. Świadomość prawna w Polsce jest oczywiście na bardzo niskim poziomie, a lata bezpaństwowości uwarunkowały nas wewnętrznie na sprzeciw wobec władzy, jednak nadal szanujemy tzw. prawo naturalne. I tak jak duża część kierowców lekceważy potrzebę włączenia kierunkowskazu przed skrętem czy zaparkowania pomiędzy liniami wyznaczającymi miejsce postojowe, tak nikt o zdrowych zmysłach nie zatrzymuje się na przejeździe kolejowym.

Możemy więc przymknąć oko na okazjonalne wypicie piwa w miejscu publicznym, ale oglądanie co drugi dzień zawianego sąsiada śpiącego na klatce schodowej czy zażywanie narkotyków przez współlokatora na przymknięcie oka z pewnością nie zasługuje.

Najemca łamie zasady współżycia społecznego

W sytuacji gdy nasz Najemca (lub jeden ze współlokatorów) nie przestrzega zasad współżycia społecznego możemy podjąć kroki, które go zdyscyplinują lub zakończyć z nim współpracę. Z pomocą przychodzi nam ustawa o ochronie praw lokatorów. Art. 11 ust. 2 stanowi „Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali […]”.

Upomnienie Najemcy

Jeśli nasz Najemca utrudnia korzystanie z innych lokali sąsiadom lub innym współlokatorom łamiąc tym samym zasady współżycia społecznego (a niejednokrotnie i same postanowienia umowy najmu) powinniśmy w pierwszej kolejności wezwać go na piśmie do zaprzestania takich działań. Kluczowym jest, by takie upomnienie miało formę pisemną – nie wystarczy wysłany SMS czy e-mail. Musi być to tradycyjne pismo z naszym własnoręcznym podpisem, wskazaniem adresata, miejscowości i daty sporządzenia dokumentu wraz z jasno wyrażonym wezwaniem do skończenia z opisanymi w nim zachowaniami pod rygorem wypowiedzenia umowy najmu. Takie pismo powinniśmy doręczyć osobiście za potwierdzeniem odbioru przez Najemcę lub nadać takie upomnienie listem poleconym.

[reklama tytul="Umowa"]

Kwestie dowodowe

Od strony formalnej, warto żebyś pozyskał oświadczenia osób, które skarżą się na Twojego współlokatora. Mogą to być sąsiedzi, administracja budynku, ale i inni współlokatorzy zamieszkujący Twój lokal. Tych oświadczeń nie musisz przedstawiać swojemu Najemcy – ma to być dla Ciebie zabezpieczenie na wypadek, gdybyś spotkał się z zarzutem bezpodstawnego rozwiązania stosunku najmu. Nie będzie bowiem niespodzianką, jeśli osoba naruszająca zasady współżycia społecznego będzie takim sytuacjom zaprzeczać. Ważne: informacja o tym, że lokator utrudnia innym życie w mieszkaniu może do Ciebie dotrzeć mailowo czy w formie wiadomości tekstowej. Nie wywiera ona skutków prawnych, a służy wyłącznie jako dowód w przypadku sporu prawnego z Najemcą.

Wypowiedzenie umowy najmu

W przypadku, gdy wezwanie nie odniesie pożądanych przez nas skutków, możemy naszemu Najemcy złożyć wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem na koniec następnego miesiąca. Przykładowo:

Na początku maja otrzymujesz wiele skarg na zachowanie lokatora i 7-ego maja dostarczasz mu pisemne upomnienie. 14-ego maja sytuacja się powtarza – dostajesz wiadomość o trwaniu zachowań Najemcy negatywnie wpływających na jego sąsiadów. Wysyłasz wypowiedzenie umowy najmu w formie pisemnej listem poleconym ze skutkiem na 30 czerwca.

Przypadki łamania przez Najemców zasad współżycia społecznego nie zdarzają się codziennie, bowiem wywodzą się z norm zachowań ukształtowanych przez ludzi tworzących określoną kulturę. Ciężko jest wstać pewnego dnia z łóżka i stwierdzić „od dzisiaj należę do innej kultury!”, jednak są jednostki, które niekoniecznie potrafią uszanować innych wokół siebie. W takim wypadku bądź pewny, że masz narzędzia które mogą Ci pomóc. Ważne tylko byś podejmował swoje działania ostrożnie, posiadając dowody potwierdzające zachowanie Najemcy. W pierwszej kolejności porozmawiaj z lokatorem. Jeśli to nie zadziała, złóż mu oficjalne upomnienie. Gdy to nie pomoże, skorzystaj ze swojego prawa do rozwiązania umowy.

Oceń ten artykuł:
5/5 4 głosów
Borysław Pasierbski
Prawnik z wykształcenia, przedsiębiorca i aktywny inwestor na rynku nieruchomości. Kompleksowo zajmuję się obsługą najmu nieruchomości. Staram się pomagać wszystkim wyNajemcom tak, aby zmaksymalizować ich pasywne zyski i redukować ryzyko związane z wynajmem. Nieruchomości są moją pasją, w której stale dążę do samorozwoju i przekazuję swoją wiedzę innym, aby efektywnie zarządzać najmem mieszkań i nie tylko.

Polecane produkty w sklepie

Sposoby na okres martwy na rynku najmu
Zasady współżycia społecznego znajdziemy chyba w każdej dziedzinie życia. Wyznaczają granice, których przekraczać się nie powinno, mimo iż ich istnienie odnajdujemy wyłącznie w formie niepisanych norm postępowania zaakceptowanych przez ogół...
Czytaj więcej
Jak najlepiej zabezpieczyć wynajem mieszkania
Zasady współżycia społecznego znajdziemy chyba w każdej dziedzinie życia. Wyznaczają granice, których przekraczać się nie powinno, mimo iż ich istnienie odnajdujemy wyłącznie w formie niepisanych norm postępowania zaakceptowanych przez ogół...
Czytaj więcej
Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania przy umowie najmu
Jak w razie szkód w mieszkaniu udowodnić, że Najemca ponosi za nie winę i oszczędzić sobie kosztów związanych z przywróceniem stanu poprzedniego? Po to właśnie jest szczegółowy protokół zdawczo-odbiorczy.
Czytaj więcej

Może też Cię zainteresują:

Skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich
Ustawa o ochronie praw lokatorów od lat stawia w gorszej pozycji właściciela mieszkania. Zadziwiające, że obowiązująca od 2001 roku ustawa o ochronie praw lokatorów nie zmobilizowała nikogo do zbadania zgodności...
Czytaj więcej
Skarga
Zasady współżycia społecznego znajdziemy chyba w każdej dziedzinie życia. Wyznaczają granice, których przekraczać się nie powinno, mimo iż ich istnienie odnajdujemy wyłącznie w formie niepisanych norm postępowania zaakceptowanych przez ogół...
Czytaj więcej
Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na skargę dotyczącą ochrony praw lokatorów
Zasady współżycia społecznego znajdziemy chyba w każdej dziedzinie życia. Wyznaczają granice, których przekraczać się nie powinno, mimo iż ich istnienie odnajdujemy wyłącznie w formie niepisanych norm postępowania zaakceptowanych przez ogół...
Czytaj więcej
GEHOS sp. z o.o.
ul. Szafera 84/3
71-245 Szczecin
NIP 9552395797
Copyrights 2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i marketing: