Inwestowanie w nieruchomości się opłaca

10-15 minut

W czasie, gdy rynek nieustannie stara się podnieść po skutkach kryzysu z ostatniej dekady, rządy i banki centralne chętnie obniżają stopy procentowe, stymulując tym samym popyt na produkty kredytowe oferowane przez banki w celu zwiększenia konsumpcji i pobudzenia inwestycji. Niezależnie od kraju i efektów tego rozwiązania cierpi na tym oprocentowanie lokat, dotykając tym samym głównie osoby budujące swój kapitał w sposób długotrwały i możliwie bezpieczny. Jak się jednak okazuje, mimo stóp procentowych na obecnym poziomie, bezpieczne oszczędzanie wcale nie jest dzisiaj niemożliwe.

Niskie oprocentowanie lokat

Według danych znajdujących się w serwisie bankier.pl, po porównaniu 87 produktów oszczędnościowych na 6 miesięcy oferowanych przez banki w naszym kraju wynika, że raptem osiem z nich zasługiwać może na uwagę pod warunkiem spełnienia dodatkowych warunków w postaci posiadania konta osobistego w banku, w którym lokujemy pieniądze, aktywnej karty debetowej, bądź też utrzymanie określonego salda na rachunku bieżącym.

Z zestawienia Wojciecha Boczonia wynieść możemy, że aktualnie najlepiej jest ulokować swoje oszczędności w Idea Banku, który proponuje oprocentowanie w skali 2,7%, przy czym zmuszeni jesteśmy jednocześnie zabezpieczyć dziesiątą część wartości ulokowanych środków na koncie osobistym przez cały okres trwania lokaty. Reszta z analizowanych produktów, oferuje oprocentowanie poniżej 2,0%, w niektórych przypadkach sięgając nawet zatrważającego poziomu 0,1%. Gdybyśmy mieli wyprowadzić średnią, uzyskalibyśmy wynik 1,35%, co nieszczególnie zachęca do tego rodzaju oszczędzania, nawet przy stosunkowo wysokim poziomie bezpieczeństwa jaki dają lokaty.

Czas na nieruchomości

Jak się okazuje alternatywą dla niskooprocentowanych lokat mogą być nieruchomości na wynajem. Tego rodzaju inwestycja, jeśli dobrze prowadzona, nie jest wcale mniej bezpieczna aniżeli produkty oferowane przez banki, a zapewnić może kilkukrotnie wyższą stopę zwrotu od dostępnej obecnie, dobrej lokaty. Według danych statystycznych Global Property Guide Polska znajduje się na 10 miejscu pod względem wysokości stopy zwrotu z nieruchomości na 35 badanych państw europejskich.

Na pierwszym miejscu znajduje się Mołdawia, ze stopą zwrotu na poziomie 10%, potem Ukraina z wynikiem 9,09%,  na podium znajduje się także Rumunia dająca inwestorom średni zysk w wysokości 7,76%. Całe zestawienie zamykają najbogatsze kraje Europy, z dobrze rozbudowaną bazą mieszkań na wynajem. Wedle przedstawionych danych, w Niemczech możemy oczekiwać zwrotu na poziomie 3,34%, w Wielkiej Brytanii 3,21%, we Francji 2,89%, a najmniej w Austrii, gdzie tego typu inwestycja przyniesie nam 2,18%.

W Polsce, średnia stopa zwrotu z nieruchomości przeznaczonej na wynajem to 5,46%. Wynik ten pozwala nam zamykać pierwszą dziesiątkę analizowanych krajów, stawiając nas pomiędzy Słowacją (5,60%) a Holandią (5,45%). Pamiętać przy tym należy, że są to dane statystyczne i uśrednione.

Zdarzają się w naszym kraju nieruchomości, z których stopa zysku przekracza 10%. By osiągnąć taki wynik, wcale nie musimy uczyć się tego rynku od podstaw, bazując na naszym doświadczeniu i popełnianych błędach. Podobnie jak przy lokatach, z powodzeniem możemy odnaleźć w Internecie firmy doradzające przy inwestowaniu w nieruchomości, a dalej w prowadzeniu za nas tej inwestycji i zapewnianiu ciągłości najmu, czyli przypływowi pieniędzy z zakupionego przez nas lokum.

Choć okres ulokowania środków znacznie się różni w zależności od tego, jaką drogę obierzemy, warto jest znać realną alternatywę dla najpowszechniejszych sposobów oszczędzania. Inwestycje w nieruchomości, choć powinny być oceniane w perspektywie wielokrotnie dłuższej aniżeli lokaty oferowane przez banki, dają nam również przychód pasywny, do którego powinniśmy dążyć wszyscy, zapewniając nam bezpieczny przypływ gotówki bez zaangażowania własnej pracy. Co równie ważne, wraz z poprawą koniunktury i sukcesywnym wzrostem cen mieszkań, w razie gdybyśmy chcieli – kosztem przychodu pasywnego – otrzymać znaczący zastrzyk gotówki, możemy taką nieruchomość sprzedać z zyskiem.

Borysław Pasierbski

Rate this post