Termin zgłoszenia najmu do Urzędu Skarbowego

10-15 minut

By legalnie czerpać zyski z wynajmu nieruchomości musimy poinformować o tym fiskusa i odprowadzać należny mu z tego tytułu podatek. Jeśli podjęliśmy już decyzję, w jakiej formie zamierzamy rozliczać przychody osiągane z wynajmu, pozostaje nam oficjalnie zawiadomić o tym Urząd Skarbowy. Pewnie nikogo nie zdziwi, że przepisy przewidują na to właściwe terminy. Co to za terminy? To zależy od tego czy zgłaszamy wynajem po raz pierwszy, czy dokonujemy zmiany formy opodatkowania przychodów z wynajmu.

Zgłoszenie najmu po raz pierwszy

Jeśli nigdy wcześniej nie wynajmowaliśmy naszej nieruchomości terminem do poinformowania o tym fakcie Urzędu Skarbowego jest 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęliśmy z tego tytułu pierwszy przychód. Co to dokładnie oznacza? Najlepiej w tym miejscu posłużyć się przykładem:

Bartek wynajął swoje mieszkanie od 1 lipca 2016 roku, przy czym podpisując umowę najmu 27 czerwca pobrał już od najemców kaucję oraz pierwszy czynsz najmu. Pierwszy przychód osiągnął więc 27 czerwca, a co za tym idzie ma czas do 20 lipca aby poinformować Urząd Skarbowy o wybranej przez siebie formie opodatkowania i ewentualnie – w zależności od dokonanego wyboru – odprowadzić pierwszą zaliczkę.

Przyjmijmy teraz sytuację podobną, ale nieco inną:

Bartek wynajął swoje mieszkanie od 1 lipca 2016, a samą umowę zawarł z najemcami 27 czerwca. Najemcy wpłacili kaucję i czynsz najmu w dniu przekazania mieszkania, tj. 1 lipca i tą datę traktujemy za dzień uzyskania pierwszego przychodu. W takiej sytuacji Bartek ma czas do 20 sierpnia by poinformować Urząd Skarbowy o wybranej przez siebie formie opodatkowania i ewentualnie przelać na konto fiskusa pierwszą zaliczkę na podatek.

Jak widać powyżej, termin do poinformowania Urzędu Skarbowego w dużej mierze zależeć może również od nas samych. Czasami będą to niespełna trzy tygodnie, a czasami będziemy na to mieli prawie dwa miesiące.

Co ważne, na potrzeby przykładu przyjęliśmy wynajem przez osoby prywatne, które rozliczają się według metody kasowej – czyli uzyskują przychód w momencie otrzymania pieniędzy. Inaczej wygląda to w przypadku firm, gdzie fakt czy nasz kontrahent faktycznie nam zapłacił nie ma niestety od strony podatkowej większego znaczenia.

Zmiana formy opodatkowania

W przypadku gdybyśmy chcieli zmienić formę opodatkowania przychodów z najmu, możemy to zrobić w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, którego rozliczenie ma dotyczyć. Przyjmijmy, że:

Bartek zaraz po wynajęciu mieszkania złożył w Urzędzie Skarbowym oświadczenie o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania przychodów z wynajmu. Po dokładnym przeliczeniu kosztów okazało się jednak, że bardziej opłacalnym dla niego będzie wybór zasad ogólnych. Nie może jednak zmienić sposobu rozliczeń w trakcie trwającego już roku podatkowego – będzie mógł rozliczać się inaczej w roku następnym, o ile do 20 stycznia 2017 roku złoży ponownie właściwe oświadczenie do Urzędu Skarbowego.

Warto przy tym pamiętać, że nie musimy dokonywać tego wyboru każdego roku w aktywny sposób. Raz złożone oświadczenie będzie ważne w latach kolejnych do czasu, aż nie złożymy nowego.

Liczba „20”przepełniona jest swoją podatkową magią niezależnie od tego, czy informujemy fiskusa o fakcie wynajęcia nieruchomości po raz pierwszy, czy aktualizujemy wybraną przez nas wcześniej formę rozliczeń. Dobrze jest ją znać gdy dopiero stawiamy pierwsze kroki w świecie wynajmu, a najlepiej zawsze pamiętać o terminie 20 stycznia, do kiedy to możemy decydować o formie opodatkowania naszego wynajmu na cały kolejny rok kalendarzowy.

Borysław Pasierbski

3.7/5 - (4 votes)