Konflikt z Najemcą: pleśń w mieszkaniu

Pleśń w wynajmowanym mieszkaniu jest jedną z przyczyn konfliktu pomiędzy Wynajmującym i Najemcą, a w niektórych wypadkach może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy najmu. Tym tematem rozpoczynamy cykl najczęściej występujących problemów na które możesz się natknąć przy wynajmie swojego mieszkania i radzimy jak zachować się w takiej sytuacji.

Czym jest pleśń i jak ją rozpoznać

Pleśń to powszechnie stosowana, potoczna nazwa różnych grzybów pasożytniczych występujących w środowisku zamieszkałym przez ludzi (ale nie tylko), których zarodniki przenoszone są drogą powietrzną i przy odpowiednich warunkach potrafią błyskawicznie się rozprzestrzenić.

Ogniska pleśni najłatwiej rozpoznać po czarnym nalocie występującym w miejscach o wysokiej wilgotności takich jak brodzik prysznicowy czy sylikon przy wannie w łazience. Znaleźć je możemy również i w innych, mniej oczywistych punktach w mieszkaniu, gdzie kolonie grzybów przybierają postać mniejszych lub większych plam z ciemnozielonym nalotem.

Wpływ pleśni na zdrowie

Zgodnie z informacjami podanymi w Wikipedii, oddychanie powietrzem zawierającym duże ilości grzybów może prowadzić do rozwoju alergii, nieżytu błony śluzowej nosa, astmy oskrzelowej czy zapalenia pęcherzyków płucnych, a sama pleśń pośrednio przyczynia się również do po zwiększonego ryzyka mutacji o charakterze rakotwórczym.

„Światowa Organizacja Zdrowia w ramach przeprowadzonych przez nią badań ustaliła, że zamieszkiwanie w zagrzybiałym mieszkaniu może negatywnie wpływać na układ nerwowy, układ odpornościowy, wywoływać ból gardła, zmęczenie oraz objawy alergii ze strony układu oddechowego jak również sprzyja podwyższonemu ryzyku depresji.”

Przyczyny powstawania pleśni w mieszkaniu

Główną przyczyną rozwoju pleśni w mieszkaniu jest gromadząca się w nim wilgoć powstała w efekcie:

 • Braku prawidłowej wentylacji,
 • Nieprawidłowej konserwacji urządzeń AGD,
 • Lekceważenia potrzeby wytarcia pozostałej punktowo wody (brodzik prysznicowy, wanna, pralka, zmywarka),
 • Niedogrzania mieszkania,
 • Złej izolacji ścian lub fundamentów,
 • Nieszczelności dachu,
 • Wadliwego ocieplenia.

Idealnym podłożem do powstania pleśni będzie zawsze powierzchnia organiczna (stąd też znajdziemy ją w długo leżących w lodówce warzywach i owocach). W praktyce, grzyb może pojawić się w każdym miejscu które pokryte jest choćby niewielką ilością obumierających tkanek w postaci kurzu czy innych zabrudzeń domowych, nawet jeśli jej podłoże stanowi powierzchnia nieorganiczna taka jak gips, cement, zaprawa czy plastik. W odpowiednich warunkach – tam, gdzie jest ciepło i wilgotno – zarodniki pleśni mogą stworzyć całe kolonie zaledwie w ciągu kilku godzin.

Badania przeprowadzone na Politechnice Łódzkiej przez Beatę Gutarowską wskazują, że głównym źródłem pleśni w budynkach jest powietrze atmosferyczne i kurz domowy.

Najczęstsze miejsca, w których powstaje pleśń w mieszkaniu

Do najczęstszych obszarów, w których pojawia się pleśń w mieszkaniu należą przede wszystkim okna, łączenia ścian i sufitów, sylikony i fugi wokół wanny i brodzika prysznicowego. To w tych punktach z reguły możemy zaobserwować powstające wykwity, jednak takich miejsc jest znacznie więcej.

Naszą uwagę powinniśmy również zwrócić na: kołnierz pralki (ta duża uszczelka naokoło jej drzwiczek), szuflada na detergenty (jak również przestrzeń za nią), zmywarka, materac łóżka, kanapy i fotele z materiałowym obiciem czy tylne ścianki mebli. Innymi słowy, ryzyko powstania pleśni istnieje wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze zwiększoną wilgotnością i brakiem odpowiedniej cyrkulacji powietrza, co stanowi idealne środowisko do powstawania grzybów.

Jak przeciwdziałać pleśni w mieszkaniu

Serwis poradnikzdrowie.pl przygotował listę najważniejszych zachowań, na które mamy wpływ a które zapobiegną powstaniu pleśni w mieszkaniu. Kilka z nich znajdziesz poniżej:

 • Dbałość o sprawną instalację wentylacyjną,
 • Codzienne wietrzenie całego mieszkania,
 • Jak najczęstsze wietrzenie łazienki i wycierania do sucha podłogi oraz ścian,
 • Hodowanie kaktusów i sukulentów.

Szczególnie ważne w praktyce jest umożliwienie docierania do mieszkania powietrza z zewnątrz przy pomocy zainstalowanych na oknach nawiewników i kratek wentylacyjnych. Przeważnie stosowane obecnie, plastikowe okna są na tyle szczelne, że nie dopuszczają do naturalnej wymiany powietrza, a tym samym powodują wzrost wilgotności wewnątrz mieszkania. Jeśli na oknach widzimy skraplającą się parę wodną to jest to wyraźny sygnał, ze powinniśmy lepiej wietrzyć mieszkanie i zadbać o prawidłową wentylację.

Nie możemy również zapominać o potrzebie wycierania z wody miejsc najbardziej wystawionych na jej działanie. Po każdej kąpieli należy przejechać suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym po łączeniach ścian i elementach kabiny prysznicowej. Choć wydawać by się mogło, że to działanie przesadzone – jest ono najskuteczniejsze przy przeciwdziałaniu powstawania pleśni i wydłużenia żywotności wyposażenia naszej łazienki. To samo dotyczy uszczelki pralki, szuflady na detergenty (wraz z jej kieszenią) i zmywarki łącznie z jej filtrem.

Usuwanie pleśni w mieszkaniu

Jak radzi firma GoodAir, jeśli zauważysz pleśń, w pierwszej kolejności powinieneś pozbyć się źródła wilgoci. Sprawdź, czy jest to pęknięta rura z wodą czy źle uszczelnione okna. W przypadku wad konstrukcyjnych powodujących wilgoć trzeba je naprawić, bo w przeciwnym wypadku problem z pleśnią będzie nawracał nawet przy regularnym czyszczeniu.

Pozbądź się pleśni z zainfekowanej powierzchni czyszcząc ją szczotką i wodą, a następnie bardzo dokładnie ją wysusz i użyj odpowiedniego preparatu grzybobójczego. Więcej o sposobach walki z pleśnią w mieszkaniu znajdziesz na ich blogu.

Pleśń jako podstawa do wypowiedzenia umowy najmu

Wynajmując mieszkanie powinieneś wiedzieć, że pleśń w mieszkaniu zgodnie z prawem może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia zgodnie z art. 682 Kodeksu Cywilnego, który stanowi:

„Jeżeli wady najętego lokalu są tego rodzaju, że zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych, najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach.”

Powyższy przepis wprost wskazuje, że jeśli wynajmowane mieszkanie posiada wady, które negatywnie odbijają się na zdrowiu Najemcy, ten może skorzystać z prawa do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, jednak zawsze należy odnieść się do szerszego obrazu.

Powstawanie pleśni przed wady konstrukcyjne lokalu

W sytuacji, w której powodem do powstawania pleśni na ścianach i sufitach jest niewłaściwie wykonana izolacja cieplna Najemcy służyć będzie prawo do skorzystania ze swojego uprawnienia i rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Decyzja w tym zakresie leży tylko i wyłącznie po jego stronie. Może z tego prawa nie skorzystać, jeśli podejmiesz kroki zmierzające do usunięcia przyczyny, ale może się to również okazać dla niego niewystarczające.

W takim wypadku niezwłocznie powinniśmy skontaktować się z zarządcą nieruchomości i jak najszybciej uzyskać ekspertyzę z której wynikać będzie przyczyna zagrzybienia. Jeśli potwierdzi ona nieprawidłową izolację będziemy mogli żądać naprawy w ramach rękojmi za wady od dewelopera, postępowania reklamacyjnego lub przeprowadzić naprawy z funduszu remontowego, którym dysponuje Wspólnota Mieszkaniowa lub Spółdzielnia.

Pamiętaj, że w przypadku gdy z powodu wady Twój wynajem został zakończony przed okresem na jaki została zawarta umowa, będziesz mógł również domagać się od dewelopera odszkodowania za utracone pożytki.

Przyczynienie się Najemcy do powstania pleśni w mieszkaniu

Jeśli pleśń w mieszkaniu powstała w wyniku jego niewłaściwej eksploatacji przez Najemcę to prawo do wypowiedzenia umowy najmu na podstawie art. 682 Kodeksu Cywilnego nie przysługuje. Przez niewłaściwą eksploatację należy w tym wypadku rozumieć brak prawidłowej wentylacji mieszkania będącej skutkiem niewietrzenia (bądź niewystarczającego wietrzenia) mieszkania, zaklejenia kratek wentylacyjnych czy uszczelnienia nawiewników w oknach. Pod to podchodzi również nieprawidłowa konserwacja sprzętów AGD i innych mebli znajdujących się na wyposażeniu mieszkania – oczywistym jest bowiem, że jeśli Najemca nie dba we właściwy sposób o pralkę, zmywarkę czy brodzik prysznicowy prowadząc tym samym do powstania pleśni to nie może powoływać się na ryzyko utraty zdrowia i oczekiwać ochrony prawnej, którą w ramach przytoczonego przepisu ustawodawca przewidział na inne sytuacje.

Co więcej, dopuszczenie Najemcy do powstania pleśni w mieszkaniu stanowi szkodę rozumieniu prawa cywilnego i Wynajmującemu przysługuje prawo usunięcia grzyba na koszt lokatora, również poprzez zastosowania odpowiedniego potrącenia z wpłaconej przez niego kaucji. Warunkiem do takiego potrącenia będzie oczywiście prawidłowo sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania.

Zdarza się, że pleśń jest wykorzystywana przez niektórych Najemców jako pretekst do wcześniejszego zakończenia najmu, gdy z różnych powodów nie będą oni już chcieli ponosić wydatków związanych z wynajmem mieszkania i musisz wiedzieć, że w takim wypadku prawo stoi po Twojej stronie. Jeśli jednak przyczyną powstania pleśni są wady lokalu powinieneś czym prędzej podjąć kroki zmierzające do ich usunięcia.

Oceń ten artykuł:
4.7/5 6 głosów
Borysław Pasierbski
Prawnik z wykształcenia, przedsiębiorca i aktywny inwestor na rynku nieruchomości. Kompleksowo zajmuję się obsługą najmu nieruchomości. Staram się pomagać wszystkim wyNajemcom tak, aby zmaksymalizować ich pasywne zyski i redukować ryzyko związane z wynajmem. Nieruchomości są moją pasją, w której stale dążę do samorozwoju i przekazuję swoją wiedzę innym, aby efektywnie zarządzać najmem mieszkań i nie tylko.

Polecane produkty w sklepie

Sposoby na okres martwy na rynku najmu
Pleśń w wynajmowanym mieszkaniu jest jedną z przyczyn konfliktu pomiędzy Wynajmującym i Najemcą, a w niektórych wypadkach może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy najmu. Tym tematem rozpoczynamy cykl najczęściej występujących...
Czytaj więcej
Jak najlepiej zabezpieczyć wynajem mieszkania
Pleśń w wynajmowanym mieszkaniu jest jedną z przyczyn konfliktu pomiędzy Wynajmującym i Najemcą, a w niektórych wypadkach może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy najmu. Tym tematem rozpoczynamy cykl najczęściej występujących...
Czytaj więcej
Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania przy umowie najmu
Jak w razie szkód w mieszkaniu udowodnić, że Najemca ponosi za nie winę i oszczędzić sobie kosztów związanych z przywróceniem stanu poprzedniego? Po to właśnie jest szczegółowy protokół zdawczo-odbiorczy.
Czytaj więcej

Może też Cię zainteresują:

Skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich
Ustawa o ochronie praw lokatorów od lat stawia w gorszej pozycji właściciela mieszkania. Zadziwiające, że obowiązująca od 2001 roku ustawa o ochronie praw lokatorów nie zmobilizowała nikogo do zbadania zgodności...
Czytaj więcej
Skarga
Pleśń w wynajmowanym mieszkaniu jest jedną z przyczyn konfliktu pomiędzy Wynajmującym i Najemcą, a w niektórych wypadkach może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy najmu. Tym tematem rozpoczynamy cykl najczęściej występujących...
Czytaj więcej
Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na skargę dotyczącą ochrony praw lokatorów
Pleśń w wynajmowanym mieszkaniu jest jedną z przyczyn konfliktu pomiędzy Wynajmującym i Najemcą, a w niektórych wypadkach może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy najmu. Tym tematem rozpoczynamy cykl najczęściej występujących...
Czytaj więcej
GEHOS sp. z o.o.
ul. Szafera 84/3
71-245 Szczecin
NIP 9552395797
Copyrights 2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i marketing: