REIT rozwiąże polskie problemy?

Rząd pracuje nad ujęciem w ramy prawne nowego, w polskim systemie, instrumentu lokowania wolnego kapitału przez obywateli. Regulacja ma dotyczyć podmiotów, które z jednej strony dadzą podmiotom indywidualnym i instytucjonalnym możliwość inwestowania w nieruchomości obniżając zbyt wysoki niejednokrotnie próg wejścia w tego rodzaju przedsięwzięcie, a z drugiej, skierować na Giełdę Papierów Wartościowych dodatkowe środki niwelując tym samym skutki przejęcia przez państwo dużej części oszczędności zgromadzonych w OFE, które napędzały rynek kapitałowy w kraju. Czy REIT stanie się panaceum na polskie problemy?

Czym są REITy?

REITy (ang. Real Estate Investment Trust) usankcjonowane po raz pierwszy zostały w 1960 r. w Stanach Zjednoczonych, gdzie po dziś dzień są jedną z najchętniej wybieranych form inwestowania. 9 lat później pojawiły się w Holandii, by obecnie z powodzeniem funkcjonować w 30 krajach na świecie. Działają z reguły w formie spółki lub funduszu inwestycyjnego, stanowiąc szczególny mechanizm inwestycyjny o specjalnym - w większości państw - statusie podatkowym, skupiając się na lokowaniu środków w nieruchomości i czerpiąc zysk z ich dzierżawy lub wynajmu, który następnie zobowiązane są rozdysponować w postaci dywidend pomiędzy ich udziałowców.

Teraz Polska

Wkrótce powinniśmy spodziewać się wprowadzenia tego mechanizmu na nasze podwórko. Według wstępnych założeń, polski REIT powinien przyjąć formę spółki akcyjnej, posiadać co najmniej 70% zainwestowanych aktywów w nieruchomości lub spółki, które skupiają się na kupnie i sprzedaży nieruchomości, a zysk takiego funduszu powinien pochodzić z wynajmu lub sprzedaży nieruchomości w stopniu nie mniejszym aniżeli 70%. Co ważne, podmioty te będą zobowiązane do wypłaty dywidend posiadaczom udziałów. Ministerstwo Finansów zakłada przy tym, że fundusze REIT zwolnione będą z podatku CIT, a opodatkowane zostaną wyłącznie dywidendy.

W REITy na całym świecie inwestują wszelkiej maści fundusze inwestycyjne i emerytalne, traktując ten rodzaj alokacji kapitału jako bezpieczny i przewidywalny przy zachowaniu stosunkowo wysokiej stopy zwrotu. Właściwa regulacja tego mechanizmu w polskich warunkach może umożliwić szerszemu gronu ludzi inwestowanie w nieruchomości bez potrzeby wcześniejszego zgromadzenia kilkuset tysięcy na jej zakup. Wprowadzi również na polską giełdę dodatkowe środki, napędzając tym samym rynek kapitałowy, który mocno ucierpiał na przekierowaniu znacznej części środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych do ZUS. Według założeń Ministerstwa Finansów, zmienić się powinien również zatrważająco niski stosunek udziałów polskiego kapitału na GPW (8-9%) względem kapitału zagranicznego. To jeszcze nie wszystko. Szacowane wpływy do budżetu państwa z tytułu dywidend z REITów wyniosą około 200 milionów złotych.

Czekając na ustawę

Propozycja jest ciekawa, a samo rozwiązanie sprawdzone i godne zainteresowania. Może się przy tym przyczynić do wzrostu inwestycji budowlanych na cele mieszkalne, co tak bardzo pożądane jest przez dużą część społeczeństwa. Pamiętać jednak należy, że podobne fundusze i spółki działają już obecnie z powodzeniem w polskich realiach. Uregulowanie tego w proponowany przez ministerstwo sposób może co najwyżej spopularyzować ten rodzaj inwestycji poprzez wywołany szum medialny, bo osoby nieco bardziej świadome już posiadają swoje udziały w tego rodzaju projektach. Jak się więc okazuje: Polak potrafi (bez ustawy)!

Oceń ten artykuł:
Borysław Pasierbski
Prawnik z wykształcenia, przedsiębiorca i aktywny inwestor na rynku nieruchomości. Kompleksowo zajmuję się obsługą najmu nieruchomości. Staram się pomagać wszystkim wyNajemcom tak, aby zmaksymalizować ich pasywne zyski i redukować ryzyko związane z wynajmem. Nieruchomości są moją pasją, w której stale dążę do samorozwoju i przekazuję swoją wiedzę innym, aby efektywnie zarządzać najmem mieszkań i nie tylko.

Polecane produkty w sklepie

Zarządzanie najmem dla każdego
Rząd pracuje nad ujęciem w ramy prawne nowego, w polskim systemie, instrumentu lokowania wolnego kapitału przez obywateli. Regulacja ma dotyczyć podmiotów, które z jednej strony dadzą podmiotom indywidualnym i instytucjonalnym...
Czytaj więcej
Wartość gruntu wyceni tylko rzeczoznawca
Rząd pracuje nad ujęciem w ramy prawne nowego, w polskim systemie, instrumentu lokowania wolnego kapitału przez obywateli. Regulacja ma dotyczyć podmiotów, które z jednej strony dadzą podmiotom indywidualnym i instytucjonalnym...
Czytaj więcej
Bajka dla Inwestora
Rząd pracuje nad ujęciem w ramy prawne nowego, w polskim systemie, instrumentu lokowania wolnego kapitału przez obywateli. Regulacja ma dotyczyć podmiotów, które z jednej strony dadzą podmiotom indywidualnym i instytucjonalnym...
Czytaj więcej

Może też Cię zainteresują:

Skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich
Ustawa o ochronie praw lokatorów od lat stawia w gorszej pozycji właściciela mieszkania. Zadziwiające, że obowiązująca od 2001 roku ustawa o ochronie praw lokatorów nie zmobilizowała nikogo do zbadania zgodności...
Czytaj więcej
Skarga
Rząd pracuje nad ujęciem w ramy prawne nowego, w polskim systemie, instrumentu lokowania wolnego kapitału przez obywateli. Regulacja ma dotyczyć podmiotów, które z jednej strony dadzą podmiotom indywidualnym i instytucjonalnym...
Czytaj więcej
Sposoby na okres martwy na rynku najmu
Rząd pracuje nad ujęciem w ramy prawne nowego, w polskim systemie, instrumentu lokowania wolnego kapitału przez obywateli. Regulacja ma dotyczyć podmiotów, które z jednej strony dadzą podmiotom indywidualnym i instytucjonalnym...
Czytaj więcej
GEHOS sp. z o.o.
ul. Szafera 84/3
71-245 Szczecin
NIP 9552395797
Copyrights 2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i marketing: