Zameldowanie najemcy w mieszkaniu

Zameldowanie najemcy w wynajmowanym mieszkaniu to temat, który wciąż budzi kontrowersje i sporo wątpliwości. Panuje powszechne przekonanie, że umożliwienie lokatorom meldunku w mieszkaniu prowadzić będzie do nieuniknionych kłopotów i działa na wynajmujących jak syrena alarmowa. Prawdą jest jednak, że te obawy nie mają jakiegokolwiek uzasadnienia i już dawno powinny odejść w zapomnienie.

Obowiązek meldunkowy

Wedle wciąż obowiązujących przepisów, każda osoba zamieszkująca na terenie Polski zobowiązana jest do zameldowania się w miejscu swojego czasowego lub stałego pobytu. Dotyczy to zarówno obywateli Polski jak i cudzoziemców ? i mimo, iż przepisy ustawy o ewidencji ludności z 2010 roku w tym zakresie pozostają w praktyce martwe, nadal pozostają w mocy, przy wciąż odkładanej obietnicy zniesienia obowiązku meldunkowego przez kolejne ekipy rządzące.

Określam te przepisy jako martwe, bo w praktyce mało kto w Polsce zmienia swoje miejsce zameldowania ? chyba, że wprowadza się do własnego mieszkania lub domu, a i w tym przypadku raczej nie jest to czynność, którą traktujemy jako priorytet i faktyczną potrzebę. Dostrzegając ten trend, ustawodawca zdecydował w pewnym momencie o zaprzestaniu nakładania kar za brak dopełnienia obowiązku meldunkowego, a przy wydawaniu nowych dowodów osobistych na próżno już szukać w tym dokumencie naszego miejsca zamieszkania. Ten prawny przykaz powoli odchodzi już w niepamięć, tym bardziej, że w sferze podatkowej i cywilnoprawnej nie ma już tak naprawdę znaczenia ? decyduje w niej bowiem wskazanie miejsca zamieszkania przez konkretną osobę, a nie wykazanie miejsca zameldowania.

Najemca może zameldować się samemu

Najszerzej chyba rozpowszechnionym mitem pozostaje przeświadczenie, że najemca może zameldować się pod konkretnym adresem tylko i wyłącznie za zgodą właściciela nieruchomości. Większość wynajmujących nie zdaje sobie sprawy, że najemca posługując się umową najmu (która stanowi w tym przypadku tytuł prawny do lokalu) może samodzielnie zameldować się w wynajmowanym mieszkaniu. Wystarczy, że uda się do właściwego Urzędu Gminy, wypełni odpowiedni formularz oraz przedstawi urzędnikowi zawartą umowę najmu. Na tej podstawie Urząd wydaje decyzję administracyjną o zameldowaniu kogoś pod wskazanym adresem. Odbywa się to bardzo szybko, bo decyzja wydawana jest praktycznie natychmiast.

Zgoda wynajmującego ani jego obecność nie jest tak naprawdę potrzebna. Zameldowanie kogoś pod danym adresem to czynność administracyjna, która jedynie potwierdza czyjeś miejsce zamieszkania, w związku z tym, jeśli komuś przysługuje prawo do używania lokalu na podstawie umowy najmu to istnieje duże prawdopodobieństwo, że faktycznie pod tym adresem mieszka, więc dopełnienie obowiązku meldunkowego jest tylko formalnością. Na nic będzie nasze negatywne nastawienie do czyjegoś zameldowania się w naszym mieszkaniu ? zgodnie z prawem, nikomu przecież nie możemy zakazać przestrzegania prawa.

umowa najmu

Skutki zameldowania dla wynajmującego

Czym więc będzie skutkować zameldowanie się najemcy w wynajmowanym mu mieszkaniu? Będzie to miało znaczenie dla samego najemcy, który w pewnych sprawach administracyjnych powinien posługiwać się miejscem zameldowania. Będzie to też ważne dla cudzoziemców chcących przebywać na terenie Polski legalnie i starających się o kartę stałego lub czasowego pobytu. Dla nas jako wynajmujących tak naprawdę nie będzie to miało jakiegokolwiek znaczenia.

Błędnie przyjmuje się, że zameldowanie kogoś pod danym adresem skutkować będzie brakiem możliwości jego eksmisji. Sam meldunek jest wyłącznie administracyjnym potwierdzeniem czyjegoś pobytu, a nie przyznaniem prawa do korzystania z lokalu. W sytuacji wygaśnięcia tegoż prawa (np. rozwiązania umowy najmu), przepisy prawa cywilnego nie są hamowane przez administracyjne potwierdzenie czyjegoś pobytu ? możemy więc śmiało korzystać ze wszystkich instrumentów prawa, by eksmitować z mieszkania niechcianego lokatora.

Wśród obowiązku meldunkowego narosło wiele wątpliwości, napędzanych przez osoby nie do końca znające tę tematykę. Mity i przekłamania w tym zakresie przekazywane głównie drogą pantoflową - niepoparte jakimikolwiek podstawami prawnymi - doprowadziły do rozpowszechnienia niepotrzebnego strachu związanego z chęcią zameldowania się najemcy w wynajmowanym mieszkaniu. Biorąc pod uwagę charakter obowiązku meldunkowego i jego przemijające znaczenie nie musimy się tego obawiać, a w praktyce spotkamy się z pytaniem o możliwość meldunku tylko ze strony obcokrajowców, dla których meldunek ma jeszcze faktycznie znaczenie.

Oceń ten artykuł:
5/5 2 głosów
Borysław Pasierbski
Prawnik z wykształcenia, przedsiębiorca i aktywny inwestor na rynku nieruchomości. Kompleksowo zajmuję się obsługą najmu nieruchomości. Staram się pomagać wszystkim wyNajemcom tak, aby zmaksymalizować ich pasywne zyski i redukować ryzyko związane z wynajmem. Nieruchomości są moją pasją, w której stale dążę do samorozwoju i przekazuję swoją wiedzę innym, aby efektywnie zarządzać najmem mieszkań i nie tylko.

Polecane produkty w sklepie

Sposoby na okres martwy na rynku najmu
Zameldowanie najemcy w wynajmowanym mieszkaniu to temat, który wciąż budzi kontrowersje i sporo wątpliwości. Panuje powszechne przekonanie, że umożliwienie lokatorom meldunku w mieszkaniu prowadzić będzie do nieuniknionych kłopotów i działa...
Czytaj więcej
Jak najlepiej zabezpieczyć wynajem mieszkania
Zameldowanie najemcy w wynajmowanym mieszkaniu to temat, który wciąż budzi kontrowersje i sporo wątpliwości. Panuje powszechne przekonanie, że umożliwienie lokatorom meldunku w mieszkaniu prowadzić będzie do nieuniknionych kłopotów i działa...
Czytaj więcej
Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania przy umowie najmu
Jak w razie szkód w mieszkaniu udowodnić, że Najemca ponosi za nie winę i oszczędzić sobie kosztów związanych z przywróceniem stanu poprzedniego? Po to właśnie jest szczegółowy protokół zdawczo-odbiorczy.
Czytaj więcej

Może też Cię zainteresują:

Skarga do Rzecznika Praw Obywatelskich
Ustawa o ochronie praw lokatorów od lat stawia w gorszej pozycji właściciela mieszkania. Zadziwiające, że obowiązująca od 2001 roku ustawa o ochronie praw lokatorów nie zmobilizowała nikogo do zbadania zgodności...
Czytaj więcej
Skarga
Zameldowanie najemcy w wynajmowanym mieszkaniu to temat, który wciąż budzi kontrowersje i sporo wątpliwości. Panuje powszechne przekonanie, że umożliwienie lokatorom meldunku w mieszkaniu prowadzić będzie do nieuniknionych kłopotów i działa...
Czytaj więcej
Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na skargę dotyczącą ochrony praw lokatorów
Zameldowanie najemcy w wynajmowanym mieszkaniu to temat, który wciąż budzi kontrowersje i sporo wątpliwości. Panuje powszechne przekonanie, że umożliwienie lokatorom meldunku w mieszkaniu prowadzić będzie do nieuniknionych kłopotów i działa...
Czytaj więcej
GEHOS sp. z o.o.
ul. Szafera 84/3
71-245 Szczecin
NIP 9552395797
Copyrights 2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i marketing: